Ahmed el-Ezherî ve Sudan Mehdi'si Hakkındaki Risalesi


ÖZTÜRK E.

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.5, no.8, pp.2640-2670, 2016 (Peer-Reviewed Journal)