Genel Hatlarıyla SOSYOLOJİ


Creative Commons License

Alptekin M. Y. (Editor)

Nobel Yayınevi, Ankara, 2021

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Nobel Yayınevi
  • City: Ankara
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Üniversiteye yeni başlamış öğrencilerin, hayatta ne işe yarayacağını çok kavrayamadıkları ama mezun olmuş öğrencilerin de en çok aradıkları ve geriye doğru üniversite yıllarına dönerek en fazla atıf yaptıkları derstir Sosyoloji. Bu onun sırasıyla mikro ve makro yaşam boyutlarını içeren kompleks yapısından ve hayat için ne kadar gerekli bir bilim olduğu gerçeğinden kaynaklanır. Bu çalışma üniversite öğrencilerine birinci sınıfta da olsa ki genellikle böyledir, Sosyoloji dersini severek okumayı, öğrenmeyi ve uygulamayı vaat etmektedir. Benzer bir şekilde bu kitap, Sosyoloji dersini tek dönemde alacak olan İİBF bölümlerinde, Sosyal Hizmette, Mimarlık Fakültesi bölümlerinde, İletişim Fakültelerinde ve bütün diğer fakülte, akademi ve yüksekokullardaki öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek tarzda 14 haftalık olarak hazırlanmış, temel bilgileri içeren sade bir dille yazılmış, güncel konu ve sorunları işleyen işlevsel bir kitaptır.