Reflection of an In-Service Education Course Program: Pedagogical Content Knowledge about alternative measurement and assessment techniques and Attitude Development


ŞENEL ÇORUHLU T., ÇEPNİ S.

Elementary Education Online, vol.9, no.3, pp.1106-1121, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 3
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Elementary Education Online
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1106-1121
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to investigate the effects of an in service training course program related to alternative measurement and assessment techniques on teachers’ pedagogical content knowledge and attitudes towards in-service education (INSET). The case study research method was used in this study. The sample of this study consists of 6 science and technology teachers. Achievement test, attitude survey and a semi-structured interview were used for data collection. SPSS 15.0 package program was used in analysis of achievement test and attitude survey. Content analysis was used for interview analysis. At the end of the study; it was found out that, in service training course program had a meaningful effect on improving science and technology teachers’
pedagogical content knowledge (z=2.20, p<.05). It is recommended that, in-service training course program should be arranged to reorganize new curriculums and this course include lots of applications for teachers.

Bu çalışmanın amacı; alternatif ölçme değerlendirme teknikleri ile ilgili olarak düzenlenen hizmet içi eğitim kursunun, kursa katılan öğretmenlerin pedagojik alan bilgileri ve hizmet içi eğitim kursuna karşı tutumları üzerine olan etkisini araştırmaktır. Çalışmada özel durum yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 6 Fen ve Teknoloji öğretmeni oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak; başarı testi, tutum anketi ve yarı yapılandırılmış mülakatlar kullanılmıştır. Başarı testi ve tutum anketi verilerinin analizinde SPSS 15.0 paket programı kullanılmıştır. Mülakat sorularının analizinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; düzenlenen hizmet içi eğitim kurs programının kursa katılan öğretmenlerin pedagojik alan bilgilerinin değişiminde anlamlı bir etkide bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır (z=2.20, p<.05). Yeni öğretim programının öğretmenlere tanıtımı amacıyla hizmet içi eğitim kurs programlarının düzenlenmesi ve bu kurslarda uygulamalara yer verilerek öğretmenlerin öğrenmelerine katkıda bulunulacak ortamların oluşturulması gerektiği öneri olarak sunulmuştur.