Koroner Anjiografi Bulgularının Akut Faz Proteinleriyle ilişkisi


YILDIRMIŞ S. , GÖKÇE M. , DEĞER O. , ÖZEKİN A., CALAPOĞLU M.

The first Congress of Balkan Associationof Biosciences ,XVth National Congress of Biochemistry,Clinical Laboratory Automation Symposium-II, Türkiye, 20 - 24 Nisan 1999

  • Basıldığı Ülke: Türkiye