II. Meşrutiyet Döneminde Irak ve Suriye Coğrafyasından Meclis-i Mebusan a Seçilen Mebuslar


OKUR M.

Avrasya Zirvesi, I. Uluslararası Piri Reis Dil-Tarih-Coğrafya Kongresi, 17 - 21 Temmuz 2017