Fazla Kilolu Hastalarda Tiroid Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi


AYKANAT B., ATEŞ E.

6. Uluslararası Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi, 14 - 17 Eylül 2017