Ülkelerarası Büyüme Farklılıklarının Açıklanmasında Kurumsal Yapının Rolü Panel Veri Analizi


Artan S., Hayaloğlu P.

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.8, no.3, pp.7-31, 2013 (Peer-Reviewed Journal)