Beşeri Sermaye Kaynağı Olarak diaspora Almanya da yaşayan Nitelikli Türk Diasporası Üzerine Bir Saha Çalışması


KALÇA A. , DURMAZ A.

Turkish Migration Conference, 12 - 15 Temmuz 2016