Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarında klinik örneklerden izole edilen Salmonella türlerinin belirlenmesi ve antibiyotik duyarlılıklarının araştırılması.


ÖZKAYA E., İSKEFYELİ Y. F. , BARAN I., KAKLIKKAYA N., AYDIN F.

5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi-2019, Turkey, 28 October - 01 November 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey