Kentsel Kültürel Varlıklara İlişkin Bir Farkındalık Çalışması: Trabzon Kenti Örneği


DÜZGÜNEŞ E. , DEMİREL S.

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 9 - 11 Mart 2018, ss.496

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Sayfa Sayıları: ss.496