Irak Cephesi ve Kutül Amare Muharebesine Dair Amerikan Basınında Çıkan Haberler ve Yorumlar


OKUR M., KUL H.

100. Yılında Uluslararası Bağdat (Medînetü’s-Selâm) ve Kûtü’l -Amâre Sempozyumu, 20 - 22 December 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes