Heparinin Lenfoblastlar Üzerine Apopitotik Etkisinin Akım Sitometride DNA Analizi Sitokrom C ve Kaspaz 9 Aktivitelerinin Florometrik ve Eliza Metodlarıyla In Vitro Değerlendirilmesi


ERDURAN E., ZAMAN T., ALİYAZICIOĞLU Y., BAHADIR A.

36.Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 October 2010

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Antalya
  • Country: Turkey