Saraftepe (Trabzon) Tefrit Silinin Agrega Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması


KARAHAN M. , SÜNNETCİ M. O. , ERSOY H. , Sayın A., Çelik B., Peker S.

70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 10 - 14 Nisan 2017