LiDAR Verileri Kullanılarak Göl Sınırlarının Otomatik Olarak Belirlenmesi


CANAZ SEVGEN S., KARSLI F., GÜNEROĞLU A., DİHKAN M.

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) VIII. Teknik Sempozyumu, Turkey, 21 - 23 May 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey