SWOT Analizi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Örneği


AYDIN A. , ERDEN A.

Gevher Nesibe 4. Uluslararası Sağlık Bilimlerir Kongresi, 23 - 24 Kasım 2019