Tiyopental ve propofolün testiküler iskemi reperfüzyon hasarı üzerine etkileri


YAĞMURDUR H., AYYILDIZ A., KARAGÜZEL E., NUHOĞLU B., Sürer H., Öğüş E., ...More

19.Ulusal Üroloji Kongresi, Turkey, 25 - 28 October 2006

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey