Deneysel Akut Mezenter Iskemi Modelinde Plasma Vascular Adhezyon Protein -1(VAP-1) Düzeyinin Tanısal Değerinin Araştırılması Ve Plasma I-FABP Düzeyi ileKarşılaştırılmasıDeneysel Akut Mezenter Iskemi Modelinde Plasma Vascular Adhezyon Protein -1(VAP-1) Düzeyinin Tanısal Değerinin Araştırılması Ve Plasma I-FABP Düzeyi ileKarşılaştırılması


ŞAHİN A. , Aydın D., DEMİR S. , YULUĞ E. , MENTEŞE A. , TATLI Ö. , ...Daha Fazla

9. Asian Congress, 22 Kasım - 25 Aralık 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri