Deneysel Akut Mezenter Iskemi Modelinde Plasma Vascular Adhezyon Protein -1(VAP-1) Düzeyinin Tanısal Değerinin Araştırılması Ve Plasma I-FABP Düzeyi ileKarşılaştırılmasıDeneysel Akut Mezenter Iskemi Modelinde Plasma Vascular Adhezyon Protein -1(VAP-1) Düzeyinin Tanısal Değerinin Araştırılması Ve Plasma I-FABP Düzeyi ileKarşılaştırılması