Yeni Metalsiz ve Metalli Ftalosiyaninlerin Mikrodalga ile Sentezi Spektral Termal Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi


ÇELENK KAYA E., KARADENİZ H., KOCA A., KAHRİMAN N., SÖKMEN A.

25. Ulusal Kimya Kongresi, Turkey, 27 June - 02 July 2011

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey