Güncel Jeokronolojik, Jeokimyasal ve İzotopik Veriler Işığında Orta Anadolu Kuvaterner Volkanitlerinin Petrojenezi


AYDİN F.

I. Türkiye Volkanoloji Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2016, ss.2

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.2