Karbon Depolama Kapasitesinin LANDSAT 7 ETM Uydu Görüntüsüyle Belirlenmesi


MISIR M. , MISIR N. , BULUT A.

I. Ulusal Akdeniz Çevre ve Orman Sempozyumu, 28 - 30 Eylül 2011