Türkiye’de fen bilimleri eğitimi alanındaki program geliştirme çalışmalarına genel bir bakış


ÜNAL S. , COŞTU B., KARATAŞ F. Ö.

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.24, sa.2, ss.183-202, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 24 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2004
  • Dergi Adı: GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.183-202

Özet

Fen bilimleri eğitiminin kalitesini artırmada öğretim programları oldukça önemlidir. Bundan dolayı geliştirilen öğretim programlarının incelenmesi ve yeni programların bu incelemelerden elde edilen veriler ışığında geliştirilmesi gerekmektedir. Bu gerekçeden yola çıkarak çalışmada günümüze kadar ülkemizde geliştirilen fen programları; planlama, uygulama ve değerlendirme aşamaları dikkate alınarak eleştirel bir bakışla açısıyla incelenmiştir. Yapılan incelemeler; programların planlama aşamalarında ayrıntılı ihtiyaç analizlerinin yeterince yapılmadığını, uygulama sürecinde gerekli olan koşulların tüm okullara sağlanamadığını ve uygulama sonrası etkili değerlendirmelerinin yapılamadığını göstermiştir. Bu çalışmada, belirlenen eksiklikler dikkate alınarak gelecekteki program geliştirme çalışmalarının her bir safhasına yönelik önerilerde bulunulmuştur.