Kronik nonspesifik bel ağrılı hastalarda Vücut Farkındalık Anketi’xxnin geçerlilik ve güvenirlik çalışması


ALTUĞ F., ÜNAL A., ERDEN A., CAVLAK U., ŞENOL H.

3. ULUSAL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, Turkey, 6 - 08 December 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey