Hadisler Açısından Yatsı Namazının İlk Sünneti


SARI N.

Ümmülkura Yayınevi, İstanbul, 2007

  • Basım Tarihi: 2007
  • Yayınevi: Ümmülkura Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

“Yatsı namazının ilk sünneti meselesi beş vakit farz namazlara ait sünnetler içinde en çok tartışılan mesele olmuştur. İslâmî ilimlerle meşgul olan kimselerin çoğu da muhtelif vesilelerle yatsı namazının ilk sünneti var mıdır, yok mudur? Sorusuyla birçok kez karşılaşmışlardır. Buna rağmen ifade etmeliyim ki, müslümanların yatsı namazından önce sünnet-i gayri müekkede olarak kıldıkları bu namazın, hadis ve fıkıh ilimleri açısından etraflıca ele alındığı ne Arapça, ne de Türkçe müstakil bir esere bugüne kadar rastlayamadım. Bu meselenin gerek ilim çevrelerinde, gerekse sorup araştıran müslümanlar arasında sıkça tartışılır olması bu çalışmayı te’lif etmemin en önemli sebeplerinden biri olmuştur. Bu çalışmayı te’lif etmekle, bu namazın Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in beş vakit farz namazların öncesinde veya sonrasında kıldığı veya kılınmasını teşvik ettiği revâtib sünnetler arasında yer alıp almadığını tespit etmeyi ve bu konuda rivâyet edilen hadis ve eserlerin hadis ilmi açısından sıhhat derecelerini ortaya koymayı hedefledim…”
Necmi Sarı