Turizm İmajının Davranışsal Değişkenler Ve Satın Alma Sonrası Değerlendirme Faktörleriyle İlişkisine Dair Yapısal Bir Model Önerisi: Trabzon Örneği


CENGİZ E., KIRKBİR F.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, pp.321-335, 2007 (Peer-Reviewed Journal)