Hz. Musa’nın Ölüm Meleğinin Gözünü Çıkarması Hadisini Anlamaya Doğru


SARI N.

Ümmülkura Yayınevi, İstanbul, 2003

  • Basım Tarihi: 2003
  • Yayınevi: Ümmülkura Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

Hadis inkârcılığı meselesi geçmişte olduğu kadar günümüzde de insanların zihnini meşgul etmekte hatta birçoklarının sapıtarak yoldan çıkmalarına neden olmaktadır. Bu meseleyi geçmişte gündeme getirenler, İslam âlimleri tarafından mülhidlik ve bid’atçilikle suçlanmış, genelde Şîa, Havâric, Cehmiyye ve Mu’tezile gibi Ehl-i Sünnet dışı fırkalara mensup kimselerdir. Onların hadisleri inkar ederken kullandıkları yöntemlerde tam bir ittifak olmadığı gibi çoğu kez birbirleriyle çelişmişlerdir de. Onların hadislerin kabûlü ve reddi için kullandıkları tek ve vazgeçilmez kriter akıldır. Hadislerin senedlerinin ve bunları kimlerin rivâyet ettiğinin hiç mi hiç önemi yoktur. Akıllarının kabûlünü gerekli gördüğü hadisleri kabul etmişler, gerekli görmediklerini ise inkar etmişlerdir. Bunu yaparken de, birbirine zıt gibi görünen ancak aslında birbirine zıt olmayan delilleri ya gerçekten anlamamışlar ya da anladıkları halde kasıtlı olarak çarpıtmışlardır. Oysa onlar, doğru yöntemleri kullanarak bu tür sahih hadisleri doğru anlamak için biraz gayret sarfetseydiler, hakkın ve doğrunun bilgisine ulaşmaları hiçte zor olmazdı.
İşte bu hadis inkârcılarının inkar ettikleri hadislerden biri de Mûsâ aleyhi’s-selam’ın ölüm meleğinin (Azrâil’in) gözünü çıkarması hadisidir. Biz bu kısa fakat özlü çalışmamızda sözkonusu hadise geçmişte ve günümüzde yöneltilen eleştirileri yanıtlamaya çalıştık. Bunda kısmen de olsa başarılı olduğumuz kanaatindeyiz. Takdir okuyucunundur.