Trabzon sample to make fish introduction activities in Turkey


ACIYAN A., KOCABAŞ M.

3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON FISHERIES and AQUATIC RESEARCH(2019) (ICFAR), 28 - 30 Ağustos 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri