2016- 2017 Eğitim Öğretim Yılında Rize İlinde Yapılan Öğrenci-Öğretmen Sağlık Kontrolü Sonuçları


Usta O., Ardıç C., İnecikli S.

11.AİLE HEKİMLİĞİ ARAŞTIRMA GÜNLERİ, Konya, Turkey, 9 - 12 November 2017, pp.80

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.80
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No

Abstract

Giriş:  Okula başlarken ve okul çağı  süresince sağlık taramalarının yapılması bazı hastalıkların erken dönemde 

saptanmasında, tanı ve tedavisinde, dolayısıyla gelecekteki sağlıklı toplumun temelinin atılmasında büyük önem arz 

etmektedir. Biz de çalışmamızda Rize ilindeki okul taramalarının etkinliğini ve sonuçlarını aile hekimliği disiplini açısından 

ortaya koyduk.

Gereç ve Yöntem:  Bu çalışma Rize ilinde Eylül 2016-Ocak 2017 tarihleri arasında yapılmıştır. 358 okuldan 174’üne 

ulaşıldı. Verilerin toplandığı günlerde okulda bulunan 8002 öğrenci ve 807 öğretmen çalışmaya dahil edilmiştir. Tarama 

sonuçları araştırmacılar tarafından değerlendirilmiştir. Veriler toplanmadan önce uygun fiziksel ( sesiz, aydınlık ve 

güvenli) ortam hazırlanmış, küçük gruplar halinde görme, ağız-  diş sağlığı ve boy-kilo ölçümleri hekimler tarafından 

yapılmıştır. Her bir öğrencinin tarama sonuçları hazırlanan formlara işlenmiştir. Toplanan veriler sonucunda gerekli 

görülen öğrenciler aile hekimlerine yönlendirilmiştir. Çalışmanın verileri toplanmadan önce İl Milli Eğitim  Müdürlüğü’nden 

gerekli izin alınmıştır. Veriler toplanmaya gidilmeden önce okula haber verilmiş, çocukların aileleri bilgilendirilmiş ve sözel 

onamları alınmıştır.

Bulgular:  Çalışmaya katılan öğrencilerin ağız diş sağlığı tarama sonuçlarına göre;   %7.7’sinde en az bir adet dolgulu diş 

bulunduğu, %44.6’sının en az bir çürük dişi olduğu saptanmıştır.

Çalışmaya katılan öğrenci ve öğretmenlerin göz bozuklukları tarama sonuçlarına göre %8.2’sinde görme bozukluğu 

saptanmıştır. Çalışmaya katılan öğrenci ve öğretmenlerin %2’sinde allerji ve cilt hastalıkları, %1.2’sinde akciğer 

hastalıkları, %3’ünde de kulak-burun-boğaz problemleri saptanmıştır.

Sonuç:  Çocukların ilköğretime başlarken velileri ile birlikte aile sağlığı merkezinde sağlık taramalarından geçmesinin,

genel okul sağlık taramalarına göre daha etkili olabileceğini ve olası hastalıklara erken müdahale yapılabileceğini, bu 

nedenle koruyucu sağlık hizmetlerinin daha aktif verilebileceğini düşünmekteyiz. Ayrıca okul sağlığı çalışmaları içerisinde 

çocuk ve aile eğitimi birlikte ele alınmalı ve mutlaka öğretmen işbirliği sağlanmalıdır.