Mustafa Sâkıb Dede'nin Gözünden Kütahya Mevlevîhânesi ve Celâleddin Ergun Çelebi


SAYLAN B.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.5, pp.57-91, 2014 (Peer-Reviewed Journal)