Çömlekçi ve Kitreli (Altunhisar-Çiftlik, Niğde) Arasındaki Volkanik Kayaçların Petrografik, Petrokimyasal ve Petrolojik Özellikleri


YILMAZ H., AYDİN F., SÖNMEZ M., DİRİK K., GÜNEN S.

KTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü 45. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 15 - 20 October 2010, pp.32-34

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.32-34