TÜKETİCİ ALIŞVERİŞ MERKEZİ TERCİHLERİ: TRABZON ÖRNEĞİ


Konakoğlu Z. N., Kurak Açıcı F.

The Journal of Academic Social Sciences, vol.117, pp.221-232, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Sanayileşme ve modernleşmenin bir sonucu olarak üretici toplumdan tüketim

toplumuna geçişte bulunmaktayız. Bu nedenle artan tüketim mekanları tek bir çatı

altında toplanıp günümüzde kompleks yapılar halinde bize ulaşmıştır. Bu

yapılardan biri olan Alışveriş Merkezleri (AVM) hayatın önemli bir parçası haline

gelerek sürekli artmaktadırlar. Her mevsim ve hava koşulunda istediğimiz ortamı

bize sunması AVM’leri daha da çekici kılmaktadır. Bu bağlamda tüketicilerin

alışveriş merkezlerinden beklentilerinin ve tercih nedenlerinin neler olduğunun

saptanması gerekmektedir. Türkiye genelinde ele alındığında Karadeniz bölgesi; İç

Anadolu ve Marmara’ya nazaran daha az AVM barındırmaktadır. Doğu Karadeniz

bölgesinde bulunan Trabzon ilinin çevre illerinde AVM’lerin bulunmayışı insanları

Trabzon’a yönlendirmektedir. Bu yüzden çalışma kapsamında Trabzon genelinde

alışveriş merkezi kullanıcıları tespit edilerek hangi AVM’lerin tercih edildiği ve

tercih edilme nedenlerinin neler olduğunun belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu

kapsamda literatür araştırması ve yerinde gözlem yapılarak 200 adet anket uygulanmış

ve anket sonuçlarına göre AVM tercih nedenleri ve beklentileri

tartışmaya açılmıştır.