Natural Laws of Accounting as a Science


SÜRMEN Y. , PEHLİVAN A.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi E.A. Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.12, pp.13-19, 2007 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2007
  • Title of Journal : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi E.A. Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.13-19

Abstract

Accounting is a science that has distinctive principles, laws, rules, methods and theories. Accounting laws are natural and sound. These are valid in every condition. There is no question of ‘Ceteris Paribus’ for these. On the strength of these subjects, it can be said that accounting is a science, rather natural science. Natural science related to event in the universe. Science based on laws. Accounting has a lot of laws as a natural science. These are compulsory tie up order which bring accounting a natural science. In this article, Law of Double-sided Relationship, Law of Openness Law of Responsibility and Law of Accuracy are explained. The base of these laws is holy scriptures that notify responsibility of mature people.

Muhasebe, kendine özgü ilkeleri, kanunları, kuralları, yöntemleri, teorileri ile bir bilimdir. Muhasebe kanunları, sağlam ve doğal kanunlardır. Bunlar her koşulda geçerlidir. Bunlar için "ceteris paribus" sözkonusu değildir. Bu konulara dayanarak muhasebenin bir bilim, dahası bir doğal bilim olduğu söylenebilir. Doğal bilimler evrendeki olgularla ilgilenir. Bilim kanunlara dayanır. Bir doğal bilim olan muhasebenin pek çok kanunları vardır. Bunlar muhasebeye bilim niteliği kazandıran zorunlu bağlantılar düzenidir. Bu makalede muhasebe kanunlarından Çiftyanlılık Kanunu, Doğruluk Kanunu, Açıklık Kanunu ile Sorumluluk Kanunu açıklanacaktır. Bu kanunların dayanağı ergin insanların sorumluluklarını bildiren kutsal kitaplardır.