NAZLI ERAY’IN KADIN TOHUMU ÖYKÜSÜNÜN FEMİNİST EDEBİYAT ELEŞTİRİSİYLE İNCELENMESİ


Creative Commons License

POLAT E.

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, cilt.3, ss.1507-1519, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 6
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1507-1519

Özet

Feminizm, cinsiyetçi yanlılık üzerinde temellenen ve cinsiyetler arasındaki ayrımcılığın nedenlerini sorgulayıp çözüm yolları arayan teorik ve politik bir harekettir. Edebiyatın söz konusu ayrımı sağlama ve sürdürme noktasındaki etkin rolü aynı hareketin feminist edebiyat eleştirisi şeklinde edebî alanda da var olmasına neden olur. Çalışmada kadının kadın yazar tarafından kadın bakış açısıyla sunulduğu bir metin olan Kadın Tohumu incelenecektir. İncelenen öykü toplumun kadına, erkeğe ve kadın-erkek ilişkilerine bakışını, içselleştirilmiş toplumsal cinsiyet düşüncesini irdelemektedir. Öyküde kadın, erkeğe göre ve onun bakış açısından tanımlanır; bireysellikten, kendilikten ve öznellikten yoksun, eve, erkeğe lazım olan nesne konumundadır. Kadının söz konusu nesne durumunu fantastik bir konuyla işleyen yazar, kadının ikincil statüsünü görünür kılarak eleştirir.

Feminism is a theoretical and political movement based on sexist bias and seeking solutions to the causes of discrimination between genders. The active role of literature in maintaining and sustaining such distinction leads to the same movement to exist in literary context as feminist literary criticism. In the study, Kadın Tohumu, which is a text that is woman presented by the female author in terms of the female point of view, will be examined. The analysed story criticizes the view of society, man, woman and woman-man relations, and internalized gender. The woman is defined according to man and from his point of view; it is the object that is necessary for the home, man, lacking in individuality, self and subjectivity. The writer, who works the object state of woman in a fantasy context, criticizes the woman's secondary status by making it visible.