Sürdürülebilir Turizm: Kültür Turizmi ve Kültürel Miras Sustainable Tourism: Culture Tourism and Cultural Heritag


KURAK AÇICI F., ERTAŞ BEŞİR Ş., SÖNMEZ E.

Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.1, 2017 (Peer-Reviewed Journal)