Erzurum İlinde Yaşlı Bireylerde Ağrı Prevalansı


KILIÇ D., GÜDÜCÜ TÜFEKCİ F., ATA G., ADIGÜZEL L. , HENDEKCİ A.

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 Nisan 2018