Kronik Hastalıkların Yaşlı Bireylerin Aile İşlevlerine ve Yaşam Doyumuna Etkisinin İncelenmesi


DEMİRBAĞ B. C. , ADIGÜZEL L. , SARI C. , DEMİRTÜRK E.

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 Nisan 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri