Kronik Hastalıkların Yaşlı Bireylerin Aile İşlevlerine ve Yaşam Doyumuna Etkisinin İncelenmesi


DEMİRBAĞ B. C. , ADIGÜZEL L., SARI C., DEMİRTÜRK E.

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 April 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text