Çalışma Hayatında Kadına Yönelik Şiddet Sağlık Sektöründe Bir Uygulama


Creative Commons License

Aytaç S. S., Dursun S.

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY LAW FACULTY-HUKUK FAKULTESI MECMUASI, vol.21, no.1, pp.67-78, 2013 (Peer-Reviewed Journal)