Hastanemizde 2002 2008 Yılları Arasında Brusella Tüp Aglütinasyon Testinin Pozitiflik Oranlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi


KÖSE T., ÖZTEL OCAK H., ÖZKAYA E., AKINEDEN A., KAKLIKKAYA N., AYDIN F., ...More

XXIII.Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2008

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey