I. Dünya Savaşında Alman Propaganda Albümlerine Örnek: ”Album de la Grande Guerre”


ÖKSÜZ H. , KÖKSAL A.

I. Dünya Savaşı’nın Hukuki ve Tarihi Yönleri Sempozyumu, 6 - 09 Aralık 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri