Gebelik Depresyonu, Etkileyen Faktörler ve Sosyal Desteğin Gebelik Depresyonu ile ilişkisi


AKTAŞ S., YEŞİLÇİÇEK ÇALIK K., Dinçkol M., Kara H., Güney S.

9.Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 15 - 18 January 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey