Müminlerin Emirine Yönelik Tutarsız Eleştiriler Muâviye b. Ebî Süfyân Müdafaası


SARI N.

Ümmülkura Yayınevi, İstanbul, 2010

  • Basım Tarihi: 2010
  • Yayınevi: Ümmülkura Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

Ehl-i Sünnet’e bu büyük nitelikleri katan, onları selamette bulunmakla niteli kılan en büyük özelliklerden biri de, kalplerinin ve dillerinin Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in ashâbı hakkında salim olması özellikleridir. Ehl-i Sünnet’in kalpleri sahabenin sevgisiyle dopdoludur. Bu onlar hakkında kalplerinin selametidir. Dilleri de onları öve öve bitiremez. Bu da, dillerinin selametidir. Bu özellik onlar için adeta ahlak ve seciyelerinin, imanlarının derecesinin, nifaktan alabildiğine uzak kimseler olmalarının göstergesi ve şiarlarıdır. Sahâbe hakkındaki tutumları da onları sadece adalet vasfıyla tanımlamanın ötesindedir. Zira sahâbenin adalet vasfına sahip olmaları, onlar nezdinde zaten naslarla sabit bir durumdur. Onlar bu özelliklerinin yansıması olarak, sahabenin adalet vasfını hedef alan faaliyetlere karşı, belirgin bir reaksiyoner tutum içinde olmuşlardır. Ehl-i Sünnet ister tarihçilik kisvesi, ister bir mezhep kisvesi, isterse din ve fıkıh kisvesi altında, sahabenin bu vasfını hedef alan her türlü faaliyeti, dini yıkıcı bir faaliyet olarak değerlendirerek, Peygamber’in ashâbı hakkında ileri geri konuşan kimseleri, bayağı ve düşük kimseler olarak nitelemişlerdir. Böylelerinin onlar nezdinde hiçbir şeref ve saygınlıkları yoktur. Tarihi süreç içerisinde bu konuya atfedilen hassasiyet, konuya dair binlerce cildi tutan yazılı külliyatın yanında, ayrıca sayısız hutbe, vaaz ve derslerden oluşan sözlü külliyatın oluşmasında etken olmuştur.