İntrauterin Okskarbazapin ve Gabapentin maruziyetinin postnatal dönemde beyin dokusunda apopitotik etkisinin akım sitometrik incelenmesi


ERİŞGİN Z., TEKELİOĞLU Y.

XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Turkey, 30 April - 03 May 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey