Acute Effects of Electromagnetic Field Emitted by Mobile Phones on Attention of Emergency Physicions.


ALTUNTAŞ G., SADOĞLU D., ARDIÇ Ş., YILMAZ H., İMAMOĞLU M. , TÜREDİ S.

9th Asian Conference of Emergency Medicine, 22 Kasım - 25 Aralık 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri