II. Dünya Savaşı Sonrasında Sovyetler Birliği’nin Karadeniz’de Uçak Gemisi İnşa Programı: Boğazlar ve Sıcak Deniz Akdeniz Politikası


Köse İ.

Karadeniz İncelemeleri Dergisi, vol.16, no.32, pp.523-546, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 32
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Karadeniz İncelemeleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.523-546
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

SavaĢ sonrasında yaĢanan geliĢmeler ve bloklar politikası Sovyetler Birliği"nin bir kez daha etkili olarak Akdeniz"de, özellikle Doğu Akdeniz"de varlık göstermek için harekete geçmesini teĢvik etmiĢtir. SavaĢ sonrasının askeri teknolojisi büyük bir değiĢim geçirip, deniz kuvvetlerinin yapılanmasında uçak gemileri baĢta olmak üzere yeni nesil araçlar kullanıma girdiğinden Sovyetler"in Akdeniz"de ya da özel olarak Doğu Akdeniz"de güçlü, organik varlık gösterebilmeleri çözülmesi zamana ve teknolojiye ihtiyaç duyan engellerle karĢılaĢmıĢtır. Türk Boğazları geçiĢ rejimindeki tonaj, sınıf ve sayı kısıtlamaları bir yana bu dönemde üstesinden gelinmesi en güç sorun uçak gemisi imalatıdır.