Adi Gürgen (Carpinus betulus L.)’nin Süs Bitkisi Olarak Değerlendirilmesi


GÜNEY D. , ATAR F. , TURNA İ.

VI. Süs Bitkileri Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2016, pp.73

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.73

Abstract

The proliferation of concrete structures as parallel to the increase of population in urban areas at the present time increased the need for green areas. Therefore, enrichment in terms of visual quality of these areas and ensuring of sustainability of them is becoming increasingly important. It should be treated as sensitive about choice of species in terms of establishment of urban green areas, applications and maintenance works of these areas. Hornbeam is a plant species, can be used as group, solitary and hedge plant, in urban green areas. European hornbeam species, being the subject of our study, is used extensively in urban green areas in developed countries. Although european hornbeam is indigenous species in Turkey, it is not used widely in our country. And, it is known that seedlings are purchased from abroad in the places where this species is used.

It is recommended that usage in urban green areas of european hornbeam species and cultivating in our nurseries of this species because of features such as dense branch structure, having a wide pyramidal crown, to be suitable for pruning, taking form, especially to be very suitable for hedge type pruning. European hornbeam is a species showing close growing, and it grows in sunny exposure. Although it is a deciduous tree species, its leaves can be on the tree even out of growing period. Considering the height status of this species, it is determined that hornbeam is very convenient to shape pruning, besides the use as low and high hedge plant. In this study, some assessments will be made on the production technique and the use as hedge plant in urban green areas.

Günümüzde kent alanlarında nüfusun artışına paralel olarak betonarme yapıların çoğalması, yeşil alanlara olan ihtiyacı artırmış, bu alanların görsel kalite bakımından zenginleştirilmesi ve devamlılığının sağlanması giderek önem kazanmaktadır. Kentsel yeşil alanların tesisi, uygulamaları ve bakım çalışmaları bakımından tür seçiminde hassas davranılması gerekmektedir. Gürgen gerek grup, gerek soliter gerekse de çit bitkisi olarak kentsel yeşil alanlarda kullanılabilecek bir türdür.  Çalışmamıza konu olan Adi gürgen türünün kentsel yeşil alanlarda gelişmiş ülkelerde yoğun olarak kullanıldığı, ülkemizde ise doğal türümüz olmasına rağmen yaygın olarak kullanılmadığı, kullanıldığı yerlerde de fidanların yurtdışından satın alındığı bilinmektedir.

Adi gürgen türü yoğun dal yapısı, geniş piramidal tepe tacına sahip olması, budamaya uygun olması, form verilebilmesi, özellikle çit tipi budamalara çok uygun olması gibi özelliklerinden dolayı fidanlıklarımızda yetiştirilmesi ve kentsel yeşil alanlarda kullanılması önerilmektedir. Adi gürgen güneşli bakılarda, gençlikten itibaren sık ve yoğun olarak makaslanmakta, yaprağını döken tür olmasına rağmen vejetasyon dönemi dışında uzun süre bitki üzerinde yapraklı kalmaktadır. Boy durumu dikkate alındığında gürgenin alçak ve yüksek çit bitkisi olarak kullanımı yanında şekil budamalarına çok uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada adi gürgenin üretim tekniği ve kentsel yeşil alanlarda çit bitkisi olarak kullanımı konusunda değerlendirmeler yapılacaktır.