60-72 aylık çocuklar için Bilim Öğrenmeyi Değerlendirme Testi’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması


YURT Ö. , Ömeroğlu E.

Uluslararası Aile Çocuk Eğitimi Dergisi, cilt.1, ss.19-35, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 1 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: Uluslararası Aile Çocuk Eğitimi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.19-35

Özet

Bu çalışmanın amacı Samarapungavan, Mantzicopoulos, 
Patrick ve French (2009) tarafından geliştirilen Bilim 
Öğrenmeyi Değerlendirme Testi’nin (Science Learning 
Assessment) Türkçe uyarlaması ile geçerlik ve güvenirlik 
çalışmasını yapmaktır. Araştırmanın çalışma grubu Ankara 
ili Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarının 
anasınıfına devam eden 60-72 aylık toplam 301 çocuktan 
oluşmaktadır. Bilim Öğrenmeyi Değerlendirme Testi’nin 
yapı geçerliğini incelemek için Açımlayıcı ve Doğrulayıcı 
Faktör Analizi yöntemleri, güvenilirliğinin belirlenmesi için 
ise KR-20 güvenirlik katsayısı, madde toplam korelasyonu 
ve test tekrar test korelasyonu kullanılmıştır. Yapılan 
analizler sonucunda toplam 24 maddeden oluşan testin 
iki faktörlü bir yapıdan oluştuğu belirlenmiştir. Birinci 
faktör toplam varyansın %18.28’ini, ikinci faktör toplam 
varyansın %13.09’unu açıklarken; iki alt faktörün birlikte 
toplam varyansın %31.37’sini açıkladığı görülmüştür. 

The aim of this research was at adapting The Science Learning Assesment which was developing by Samarapungavan, Mantzicopoulos, Patrick and French (2009) in a Turkish population and studying it’s properties of reliability and validity. The study group consists of 301 children who are 60-72 months old and in preschool education in schools from Ministry of National Education in Ankara. Exploratory and confirmatory factor analysis, item-total correlations, test-retest correlations, KR-20 reliability analysis were performed in the scope of the reliability and validity study of the Science Learning Assesment Test. As a result of the analysis, a total of 24 items of the test consists of a two-factor structure was determined. While the first factor explained 18.28% of the total variance and the second factor explained 13.09% of the total variance; it was seen that two lower factor explained 31.37% of the total variance together. The high adaptive values obtained as a result of the confirmative factor analysis showed that the two factor structure of the scale was corfirmed. Internal consistency coefficients of Cronbach alpha were calculated; it was determined as .75 for the first lower factor; .81 for the second lower factor and .78 for the whole scale. In view of the acquired findings, the Science Learning Assesment Test was proved to be valid and reliable for 60-72 months old children.