EDUCAUSE UFUK RAPORLARININ MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: 2019 YÜKSEKÖĞRENİM SÜRÜMÜ PERSPEKTİFİ


ÖZYURT Ö. , ÖZYURT H. , GÜRCAN F.

2. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ, 7 - 10 Kasım 2019