Overin Steroid Hücreli Tümörü Virilizasyon Bulgulari Olan Postmenapozal Bir Olgu


COŞKUN H., Civan N., ERSÖZ H. Ö. , EREM C., KOÇAK M., GÜVEN S.

37. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 06 May 2015 - 12 January 2016, pp.378-379

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.378-379