Overin Steroid Hücreli Tümörü Virilizasyon Bulgulari Olan Postmenapozal Bir Olgu


COŞKUN H. , Civan N., ERSÖZ H. Ö. , EREM C. , KOÇAK M. , GÜVEN S.

37. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 06 Mayıs 2015 - 12 Ocak 2016, ss.378-379

  • Yayın Türü: Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.378-379