İKİ FARKLI YOĞUN BAKIMDA KANDİDEMİ RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Kocabaş D., Aydın N. N., Aksoy F., Özkaya E., Yılmaz G., Köksal İ.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.23, no.3, pp.429-436, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier