A Rewrite That Produces Alternative Identifications: Red Riding Hood and Vegetarian Wolf


Creative Commons License

Polat E.

Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi , vol.6, no.2, pp.402-422, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Traditional fairy tales, which are among the oldest forms of narration and originate from the culture in which they were created, have an absolute and clichéd structure. These fairy tales, which usually center on a young girl in a desperate situation and a strong male character who struggles to save her, lend themselves to rewriting, adaptation, and eventual transformation into new narratives from a feminist perspective. The aim of this study is to show how the classic fairy tale has changed through an analysis of the work Little Red Riding Hood and the Vegetarian Wolf, which represents a new narrative form of Little Red Riding Hood in the focus of feminist theory. The stereotypical patterns of the classic fairy tale that create gender and sexual hierarchies are deconstructed through alternative characters, stories and situations in the work under study. Beyond the plot of Little Red Riding Hood, who is deceived by the wolf and saved by the huntsman, the work emphasizes that other characters also have their own existence. Thus, the plots and characters of fairy tales surrounded by masculine characteristics are changed, new possibilities are created, and a different interpretation of a classic fairy tale is created. In other words, it can be said that the studied work does not have the traditional structural features of the fairy tale and moves in a different direction from the classical narrative within the genre of picture books. At the same time, it emphasizes the need to rewrite violent fairy tales that have a negative impact on children's minds by addressing issues such as bullying and violence.
En eski anlatı biçimlerinden olan ve doğduğu kültürden beslenen masallar, mutlak ve klişe bir yapıya sahiptir. Ekseriyetle sıkıntılı bir durum içinde yer alan genç bir kız ile onu sıkıntılı durumundan kurtarmak için çaba gösteren güçlü bir erkek merkezinde kurgulanan masallar; feminist bakış açısıyla yeniden yazılma, uyarlanma ve sonuçta yeni anlatılara dönüştürülmeye uygundur. Bu araştırmanın amacı, Kırmızı Başlıklı Kız masalının yeni bir anlatı haline dönüştürüldüğü Kırmızı Başlıklı Kız ve Vejetaryen Kurt adlı eserin feminist kuram odağında incelenmesi yoluyla klasik masalın nasıl değiştiğinin gösterilmesidir. Klasik masalın toplumsal cinsiyet ve cins hiyerarşisi gibi değerlendirmeler yaratan kalıplaşmış örüntüleri, incelenen eser aracılığıyla alternatif karakter, hikâye ve durumlarla yapıbozuma uğratılarak yıkılmaktadır. Eserde Kırmızı Başlıklı Kız’ın kurt tarafından kandırılması ve avcı tarafından kurtarılması örgüsünün ötesine geçilerek diğer karakterlerin de kendilerine özgü varoluşlarının olduğu vurgulanmaktadır. Dolayısıyla eril niteliklerle kuşatılan masalların olay örgüsü ve karakterleri değiştirilmekte, yeni fırsatlar oluşturulmakta ve klasik haline gelmiş bir masalın farklı bir yorumu öne çıkmaktadır. Diğer bir ifadeyle çalışmada incelenen eserin masalın geleneksel yapı özelliklerine sahip olmadığını ve resimli kitap türü içinde klasik Kırmızı Başlıklı Kız anlatısından farklı bir yönde ilerlediğini söylemek mümkündür. Aynı zamanda, çocukların zihinsel dünyalarında olumsuz etkiler bırakan zorbalık ve şiddet gibi konular ele alınarak şiddet içeren masalların yeniden yazılması gerektiği vurgulanmaktadır.