COMPARISON OF FLOOD ROUTING METHODS IN SEYHAN BASIN OF KARAISALI DISTRICT OF ADANA PROVINCE AND ANALYSIS


Creative Commons License

Sarıgöl M., Yüksek Ö.

Bartın University International Journal of Natural and Applied Sciences, vol.2, no.2, pp.129-137, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, Adana İli Seyhan Havzası’nda meydana gelen taşkına ait saatlik debi verileri kullanılarak taşkın ötelenme çalışması yapılmıştır. Akarsu üzerindeki E18A025 nolu Akım Gözlem İstasyonu'nda (AGİ) ve bu AGİ'nun 5,044 km mansabında yer alan D18A054 nolu AGİ'nda gözlenen birer saat aralıklı hidrograf verileri kullanılmıştır. İstasyonlarda ölçülen değerler ile hidrolik ve hidrolojik modellerin sonuçları karşılaştırılmıştır. Çalışmada hidrolojik modellerden Muskingum ve SCS; hidrolik modeller olarak da Kinematik Dalga, Muskingum-Cunge ve Dinamik yöntemleri uygulanmıştır. Ölçülen ve modellerden hesaplanan değerler arasındaki Hataların Ortalama Karekökü (HOK), Ortalama Mutlak Hata (OMH) ve Belirlilik Katsayısı (R2) değerleri hesaplanmış ve yöntemlerin performansları irdelenerek hangi yöntemin daha iyi sonuç verdiği değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda, Muskingum Yönteminin en iyi tahmini verdiği, Muskingum-Cunge, SCS ve Kinematik Yöntemlerinin tahminlerinin de kabul edilebilecek düzeyde olduğu, Dinamik Yöntemin ise oldukça hatalı tahminler verdiği belirlenmiştir.